THERUNNINGGROUP

    2019 Saturday Runs

                                                                    All Runs Start at 7:30 am (* low tide)

                                                                                                           

         January 2019 at 7:30 am                                                      February 2019 at 7:30 am        

5          Saturday          Fletcher Cove, Solana Beach                                                   2           Saturday           Coronado Golf Course - meet at entrance to parking lot

12        Saturday          OB Dog Beach                                                                         9           Saturday           Fletcher Cove, Solana Beach

19        Saturday          Coronado Golf Course - meet at entrance to parking lot       16           Saturday           Torrey Pines Golf Course, meet at north end of main parking lot

26        Saturday          Movin Shoes Pacific Beach                                                   23*         Saturday           Beach at Del Mar

                                                                                                            

                                                                                                           

March 2019 at 7:30 am                                                         April 2019 at 7:30 am                  

2          Saturday          OB Dog Beach                                                                        6            Saturday          Fletcher Cove, Solana Beach

9          Saturday          Morley Field, Balboa Park                                                     13            Saturday        Coronado Golf Course

16        Saturday          Pen Canyon - West End                                                         20*          Saturday        Movin Shoes PB

23*      Saturday          Belmont Park, Mission Beach                                                27*         Saturday         La Jolla Shores

30        Saturday          La Jolla Cove - next to beach bathrooms                                                                              

                                                                                                           

                                                                                                           

 

 

May 2019 at 7:30 am                                                            June 2019 at 7:30 am                   

4          Saturday          OB Dog Beach                                                                        1            Saturday          Torrey Pines - meet at north end of Torrey Pines Golf Course Parking lot

11**    Saturday          Torrey Pines Golf Course                                                       8*          Saturday          Belmont Park at Mission Beach - parking lot south side of Roller Coaster

18        Saturday          Pen. Canyon - meet at West End Parking Lot                       15           Saturday          OB Dog Beach

25**    Saturday          Beach at Del Mar                                                                   22*         Saturday          Fletcher Cove, Solana Beach

                                                                                                                                                29           Saturday          Coronado Golf Course

                                                                                                           

July 2019 at 7:30 am                                                             August 2019 at 7:30 am                 

6**      Saturday          Beach at Del Mar                                                                   3*            Saturday          Beach at Del Mar

13        Saturday          Fletcher Cove. Solana Beach                                                10            Saturday          OB Dog Beach

20*      Saturday          Belmont Park @ Mission Beach                                           17            Saturday          La Jolla Shores

27        Saturday          Morley Field @ Balboa Park - tennis courts                         24            Saturday          Coronado Golf Course

                                                                                                                                    31           Saturday          Torrey Pines Golf Course

                                                                                                           

 

September 2019 at 7:30 am                                                  October 2019 at 7:30 am          

7          Saturday          Beach at Del Mar                                                                     5             Saturday                      Pacific Beach Drive on the broadwalk @the ocean

14        Saturday          OB Dog Beach                                                                        12            Saturday                      Coronado Golf Course

21        Saturday          Movin Shoes Encinitas                                                           19            Saturday                      Pen. Canyon - West parking lot

28        Saturday          East end of Clairemont Mesa Dr, Mission Trails                   26            Saturday                      La Jolla Shores - north end of main parking lot

                                                                                                           

                                                                                                           

                                                                                                           

November 2019 at 7:30 am                                                   December 2019 at 7:30 am                      

2          Saturday          Movin Shoes Pacific Beach                                                     7            Saturday                      Morley Field, Balboa Park, meet at Tennis Courts

9          Saturday          Torrey Pines Golf Course                                                       14            Saturday                      La Jolla Cove - next to beach bathrooms

16        Saturday          OB Dog Beach                                                                        21            Saturday                      Belmont Park, Mission Beach Park, south of Roller Coaster

23        Saturday          Rancho Sante Fe-bottom end of San Dieguito Park               28            Saturday                      Movin Shoes Pacific Beach

30        Saturday          Coronado Golf Course